Plan de estudios

Plan estudos Grao Ciencia e Tecnoloxía Alimentos

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2010 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101111/Anuncio3A036_gl.pdf

 
Volver